Waarvoor we staan?

Jezelf overtreffen kan. We geloven in de mogelijkheden van individuen en groepen. Overtreffen houdt in dat we:

  • Verder bouwen op de aanwezige capaciteiten
  • het potentieel ontplooien

om zo een optimaal resultaat te bekomen.

Enthousiasmeer tot actie. KAPE wil positieve energie creëren om vanuit training en coaching tot actie over te gaan. Een enthousiaste trainer speelt daarbij een sleutelrol.

We staan voor een positieve benadering.

P Praktische tools en tips die direct bruikbaar zijn in de werkomgeving.
O Openheid voor nieuwe benaderingen en ideeën.
S Stimulerende cases, oefeningen, rollenspelen en groepsdiscussies bevorderen het leren.
I Een integere aanpak in overeenstemming met onze waarden.
T Elk efficiënt traject start met het krijgen van een totaalbeeld van de omgeving, de onderneming, en de medewerkers.
I Uw interesse, vragen en doelen komen op de eerste plaats.
E Onze expertise is gebaseerd op inzichten en concepten uit de sociale- en gedragspsychologie, managementheorieën en praktijkervaring.
F De focus ligt op de mens, zijn gedrag, zijn emoties, zijn denk- en leerprocessen.