Wat kunnen we voor u betekenen?

Hieronder vindt u een kort overzicht van enkele thema’s waarin expertise werd opgebouwd.  Zowel training als individuele coaching in het Nederlands, Frans, Engels en Duits is mogelijk.

Voor bijkomende informatie of een programma op maat kan u terecht op petra.schiller@kape.be

Interpersoonlijke vaardigheden :

 • Emotioneel intelligent communiceren
  • Definitie, deelaspecten : empathisch luisteren, assertief uitdrukken emoties, E.I. in communicatie met collega’s, klanten,…
 • Assertiviteit
  • De houding en de technieken, inzicht in eigen voorkeurstijl, basis-situaties en stress-situaties aanpakken
 • Omgaan met agressie
  • Herkennen signalen, omgaan verbale agressie, omgaan eigen emoties, trainen met ervaren acteur op reële voorbeelden
 • Positieve presentatie
  • Positieve 1e indruk, zelfzeker communiceren, constructief & overtuigend het woord nemen

Commerciële vaardigheden :

 • Klantgerichtheid
  • Attitude en gedrag, overtreffen verwachtingen van de klant, Klantgericht onthaal, dat kleine extra meer…
 • Klantvriendelijk en efficiënt telefoneren
  • Professioneel onthaal, het gesprek leiden,omgaan met diverse profielen, correct afsluiten en opvolgen
 • Klachtenbehandeling
  • Hoe onstaat een klacht, het verschil tussen klacht en klager, omgaan met emoties van klant en van jezelf, positief opvolgen
 • Onderhandelen
  • Basishouding assertiviteit, bepalen doelen, lezen signalen van uw onderhandelingspartner, win-win bereiken

Persoonlijke vaardigheden :

 • Time management
  • Betere zelfkennis, prioriteitenstelling & bewuste keuzes, eigen valkuilen erkennen, aanpak van tijdrovers, weg met vergaderitis, omgaan met onverwachte zaken
 • Interviewtechnieken
  • Competenties meten via ervaringsgericht interview, opstellen structuur & vraagtechniek, gericht luisteren en doorvragen
 • Train – the – Trainer
  • Presentatie– en trainingstechnieken, groepsdynamica, omgaan met “uitdagende” deelnemers
 • Persoonlijk efficiëntie
  • Creatief en snel informatie structureren en memoriseren, eigen sterktes kennen en benutten

Leidinggevende vaardigheden :

 • Coaching
  • Wie coachen? Wat coachen? Hoe coachen?, coachingproces, vereiste vaardigheden, resultaten bereiken
 • Management : de basis
  • Van medewerker naar chef : kansen en valkuilen, taken en verantwoordelijkheden, leiden & motiveren van het team
 • Functioneringsgesprekken Evaluatiegesprekken
  • Optimaal voordeel halen uit elk gesprek, verschil tussen evaluatie- en functioneringsgesprek, corrigerende feedback
 • Emotioneel intelligent leiding geven
  • Zelfinzicht, zelfmanagement en empathie als sleutelelementen, het team positief sturen, emoties als motor voor leren