Categoriearchief: De ander

Kan een introvert assertief zijn ?

Het antwoord is simpel : ja. Voilà, de kortste blog ooit. Is het moeilijker voor een introvert persoon om assertief op te treden in een groep : ook ja.
Laat ons echter eerlijk zijn, voor een extravert is het evenmin altijd gemakkelijk. We (ja ik ben er eentje) reageren gemakkelijk luid en heftig, maar dat is niet assertief. Ons gezicht is een open boek van emoties (voor-en nadeel). Personen die hoog scoren op introvertie* hebben de assertieve sterkte om na te denken, te bezinnen over hun standpunt. Ze praten op een rustig tempo en vaak op een zachte toon. Bovendien zijn het vaak zeer goede luisteraars. Stilte creëert immers ruimte voor de ander om te praten. Wanneer een introvert persoon zelfzeker is dan leidt dit tot assertieve tussenkomsten, m.a.w. rustig en doordacht. Ghandi is een schitterend voorbeeld van assertief gedrag, nochtans niet bepaald de meest extraverte persoon.
http://www.history.com/topics/mahatma-gandhi
https://en.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi

Vaak is die zelfzekerheid die ontbrekende schakel. De schooltijd is vaak moeilijk voor introverten. Je behoort niet tot het populaire clubje en je denkt over zaken na waar de doorsnee tiener niet mee bezig is. Je verbaal vlot verdedigen tegen de praatjesmaker is niet evident.
Daarnet gaf ik aan van een extravert te zijn, maar ook mijn schooltijd was gekenmerkt door gevoelens van minderwaardigheid en onzekerheid. Jaren later toen ik reeds als consultant werkte, zei een klasgenote me : “Wat ben jij veranderd en opengebloeid!”Waarop een medeklasgenote en vriendin zei : “Nee, Petra is altijd al zo geweest.”
Moraal van het verhaal, ook voor introverten : “Geloof in jezelf, werk aan je zelfbeeld en –vertrouwen. Weet dat je de moeite bent om te leren kennen. Je hoeft geen 500 vrienden op Facebook te hebben of bij de populaire club te horen, de mensen die er echt te doen, kan je vaak op 1 hand tellen.” Enkele van mijn allerbeste vrienden (voor het leven) zijn trouwens introvert.
Susan Cain heeft een boek en site gewijd aan de kracht van introvertie :The Quiet Revolution
http://www.quietrev.com/

Terug naar de openingsvraag : Assertiviteit vereist 4 basisingrediënten : zelfrespect, respect voor de ander, zelfvertrouwen en vertrouwen in de ander, of op zijn minst openheid t.o.v. de ander.Dit zowel voor extraverten als introverten. Met de juiste cocktail van deze ingrediënten opkomen voor je mening,gevoelens, rechten, evenals rekeninghouden met de mening, de gevoelens en rechten van de ander.
Je assertief staande houden in een groep (extraverten) wil geleerd zijn, en kan geleerd worden. Ik herinner me een aspirant-leidinggevende die heel zacht sprak. Ik maakte me zorgen om zijn examen voor de jury, tijdens de opleiding gaf ik hem een paar concrete tips mee : Focus op de inhoud, niet op de juryleden. Let op oogcontact. Ga met een zelfzekere houding zitten en adem rustig. Hij heeft zich schitterend voobereid op het examen, zowel inhoudelijk als communicatief. Met zijn rustige stem, rustige aard, maar met oogcontact slaagde hij met glans voor het examen.
Beste introvert : Ga ervoor. Beste extravert : Respecteer die eigenheid van de introvert.

In een volgende Blog bekijken we hoe je een introvert best coacht.
*het is immers een schaal niemand is 100 % introvert of extravert